Inicio » Términos y Condiciones de uso

Términos y Condiciones de uso

En el cas de realitzar operacions de venda de serveis i / o productes a través d’Internet, en tots els formularis que necessiti informació de dades de caràcter personal, ha de complir les indicacions dels punts anteriors, quant a informar de la recollida de dades , la finalitat, la legitimació, els destinataris, drets de l’usuari etc.

Pel que fa al procés de venda, s’han de complir una sèrie de normes especificades en diferents legislacions, en funció del país, sector o tipus de producte i servei de què es tracti.

Les denúncies i sancions derivades de no complir la legislació referent a la venda on-line no són atribuïbles a la PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. La informació que li oferim a continuació és només una ajuda perquè vostè prengui les mesures apropiades abans de començar un projecte de venda on-line.

En qualsevol cas, la venda on-line ha de poder equiparar-se a una venda presencial o qualsevol acord de compra venda que es porta a terme de forma tradicional.

S’han de tenir en compte, per exemple:

• Com s’accedeix a les condicions generals de contractació

• Grandària i forma. La mida de la lletra no ha de ser inferior al mil·límetre i mig i el contrast amb el fons no ha de fer dificultosa la seva lectura.
• Les característiques principals dels béns o serveis. Explicar que es ven
• Identitat del venedor
• Adreça completa de l’establiment del venedor. Adreça completa de la seu del venedor (si és diferent)
• El preu total. Inclosos tots els impostos i taxes
• El cost de la utilització de la tècnica de comunicació a distància
• Els procediments de pagament, lliurament, execució i la data de lliurament (o termini de dies des de la compra)
• La llengua o llengües en què podrà formalitzar el contracte
• Les condicions, el termini i els procediments per a sol·licitar la devolució dels béns o exercir el dret de desistiment
• Cost de la devolució
• Dret de desistiment
• Garantia legal i el seu contingut
• L’existència, quan sigui procedent, d’assistència tècnica i serveis postvenda, garanties comercials, així com les seves condicions
• Existència de codis de conducta als quals està adherit i la forma d’aconseguir exemplars dels mateixos
• Durada del contracte
• La durada mínima de les obligacions del consumidor
• Condicions de dipòsit
• Mecanisme extrajudicial
• Característiques del botó de comanda
• Informar de manera clara i destacada just abans que el consumidor realitzi la comanda
• Confirmar la celebració del contracte
• Requisits de facturació
• Cobrar per la utilització dels mitjans de pagament
• Termini de lliurament dels béns comprats en línia
En funció del producte o servei que ofereixi, la utilització de tercers o no, passarel·les de pagament, etc. d’adaptar les seves condicions generals de contractació.
Per veure el detall li adjuntem una GUIA D’ECOMMERCE I VENDA A DISTÀNCIA publicada per l’Associació Espanyola de l’Economia Digital.
Així mateix, li aconsellem consulti amb el seu proveïdor de continguts o de botiga on-line, el qual ha de tenir a la seva disposició tots els requisits legals per a poder realitzar ecommerce.